پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
گزارش‌های پژوهشی
1392/07/14 جعبه ابزار پیش‌بینی تورم در اقتصاد ایران


1392/07/01 محاسبه سود قطعی سپرده‌گذاران در بانکداری بدون ربا


1392/05/06 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک


1392/03/18 ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سال‌های 1389 و 1390)


1392/03/02 تحليل شاخص‌هاي عملكرد شبكه بانكي در تأمين مالي توليد


1392/03/07 بسترهاي تشكيل منطقه بهينه پولي بين كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي (اكو)


1392/02/26 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسلامی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی


1392/02/18 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسلامی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی


1392/02/12 مدیریت دارايی و بدهی در بانک‌های اسلامی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی


1392/02/07 مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی


1392/02/01 اصول و مقررات شرعی در معاملات و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی


1392/01/07 تورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسلامي: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي


1391/12/03 مجموعه روايات ربا(بخش اول)


1391/11/20 بررسي فقهي و حقوقي وثايق بانكي


1391/10/11 ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسك نقدينگي با توجه به تحولات سيستم مالي در ايران


1391/09/09 پولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسلامي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي


1391/08/29 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي


1391/08/05 ساختار بانكداري اسلامي در كشورهاي اسلامي: نمونه موردي كشور مالزي


1391/07/01 مفهوم‌شناسي ربا و بهره


1391/05/16 چشم‌انداز اقتصاد اسلامي بر بحران مالي جهاني

12345678
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها