پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
طرح پژوهشی: اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری خدمات تولید شده توسط خانوارهای كشور بر اساس استانداردهای حسابهای اقماری خانوار (مرحله دوم) (۱۳۹۲)
 

طرح پژوهشی: برآورد نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی (۱۳۹۲)
 

طرح پژوهشی: عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از خدمات مالی (۱۳۹۲)
 

طرح پژوهشی: ارزیابی آثار نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک کارآفرین (۱۳۹۲)
 

طرح پژوهشی: ارزیابی بخش مالی ایران با تأكید بر استانداردهای(FSAP )-سال ۱۳۹۱
 

طرح پژوهشی: طراحی رهنمود جدیدی برای مدیریت ریسك نقدینگی در نظام بانكی كشور (۱۳۹۱)
 

طرح پژوهشی: تهیه آمارهای پولی و مالی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول (۱۳۹۱)
 

طرح پژوهشی: ساماندهی نظام پرداخت‌های نقدی کشور (۱۳۹۱)
 

طرح پژوهشی: ارزیابی عملكرد سیاست‌های پولی در ایران (۱۳۹۱)
 

طرح پژوهشی: حقوق بانك مركزی (۱۳۹۱)
 

طرح پژوهشی: ساخت جعبه ابزار پیش‌بینی تورم در اقتصاد ایران (۱۳۹۱)
 

طرح پژوهشی: تاریخ شفاهی بانك مركزی ایران (جلد دوم، سوم و چهارم) (۱۳۹۱)
 

طرح پژوهشی: مدیریت منابع بانكداری بین‌المللی (۱۳۹۰)
 

طرح پژوهشی: ارزیابی كیفیت داده‌ها برای آمارهای حساب‌های مالی ایران (۱۳۹۰)
 

طرح پژوهشی: ارزیابی كیفیت شاخص‌ بهای كالاها و خدمات مصرفی ایران (CPI) (۱۳۹۰)
 

طرح پژوهشی: نقش، كاركرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن ابزار صكوك (۱۳۹۰)
 

طرح پژوهشی: نقش، كاركرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن ابزار صكوك (۱۳۹۰)


طرح پژوهشی: طرح‌نامه امكان سنجی اجرای بال ۲ (۱۳۹۰)
 

طرح پژوهشی: اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری خدمات تولید شده توسط خانوارهای كشور بر اساس استانداردهای حسابهای اقماری خانوار (مرحله اول ) (۱۳۹۰)
 

طرح پژوهشی: ارزیابی كیفیت داده‌ها برای آمارهای پولی ایران (۱۳۹۰)
 
123
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها