پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
ارزیابی و آثار قوانین و مقررات اقتصادی بر رشد اقتصادی (۱۳۸۹)
 

بانكداری و تأمین مالی اسلامی مفاهیم و استانداردها (۱۳۸۹)
 

تأثیر تسهیلات و سود بانكی بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی ایران (۱۳۸۹)
 

حقوق پرداخت‌های بانكی (با تأكید بر نقش بانك مركزی) (۱۳۸۹)
 

سازگاری ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله (۱۳۸۹)
 

بررسی و معرفی ابزارهای جدید در چهارچوب قانون عملیات بانكداری بدون ربا (۱۳۸۹)
 

شناخت پدیده بیمه بانك در دنیا و ابعاد مختلف آن (۱۳۸۹)
 

بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی (۱۳۸۸)
 

سیاست پولی و قیمت مواد خام (۱۳۸۸)
 

بررسی قدرت بازاری شبكه بانك‌های دولتی ایران (۱۳۸۸)


تنظیم روابط و رفتارهای اقتصادی بانك مركزی با دولت و مردم در جهت دستیابی به اهداف سیاست كلان اقتصادی با تأكید بر هدف تثبیت بلندمدت قیمت‌ها (۱۳۸۸)


بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی با رویكرد خرد و با تأكید بر مصرف انرژی در بنگاه (مورد ایران) (۱۳۸۸)
 

برآورد تقاضای نقدینگی بین روز بانك‌ها در ساتنا (۱۳۸۸)


موانع و مشكلات اجرای عقود مشاركتی در سیستم بانكی( ۱۳۸۸)


بانکداری مرکزی اسلامی و سیاستگذاری پولی و ارزی منطبق با شریعت (بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)


گزارش تورم ( بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 

تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران (بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 

حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی ( ۹۵-۱۳۹۴)
 

کاربرد قواعد فقهی در نمونه ای از قراردادهای بانکی ( بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 

ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی(موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 
123
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها