پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
طرح پژوهشی: ارزیابی و آثار قوانین و مقررات اقتصادی بر رشد اقتصادی (۱۳۸۹)
 

طرح پژوهشی: بانكداری و تأمین مالی اسلامی مفاهیم و استانداردها (۱۳۸۹)
 

طرح پژوهشی: تأثیر تسهیلات و سود بانكی بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی ایران (۱۳۸۹)
 

طرح پژوهشی :حقوق پرداخت‌های بانكی (با تأكید بر نقش بانك مركزی) (۱۳۸۹)
 

طرح پژوهشی: سازگاری ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله (۱۳۸۹)
 

طرح پژوهشی: بررسی و معرفی ابزارهای جدید در چهارچوب قانون عملیات بانكداری بدون ربا (۱۳۸۹)
 

طرح پژوهشی: شناخت پدیده بیمه بانك در دنیا و ابعاد مختلف آن (۱۳۸۹)
 

طرح پژوهشی: بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی (۱۳۸۸)
 

طرح پژوهشی: سیاست پولی و قیمت مواد خام (۱۳۸۸)
 

طرح پژوهشی: بررسی قدرت بازاری شبكه بانك‌های دولتی ایران (۱۳۸۸)


طرح پژوهشی: تنظیم روابط و رفتارهای اقتصادی بانك مركزی با دولت و مردم در جهت دستیابی به اهداف سیاست كلان اقتصادی با تأكید بر هدف تثبیت بلندمدت قیمت‌ها (۱۳۸۸)


طرح پژوهشی: بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی با رویكرد خرد و با تأكید بر مصرف انرژی در بنگاه (مورد ایران) (۱۳۸۸)
 

طرح پژوهشی: برآورد تقاضای نقدینگی بین روز بانك‌ها در ساتنا (۱۳۸۸)


طرح پژوهشی: موانع و مشكلات اجرای عقود مشاركتی در سیستم بانكی( ۱۳۸۸)

123
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها