پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institution
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
تاریخ شفاهی بانك مركزی ایران (جلد دوم، سوم و چهارم) (۱۳۹۱)
 

مدیریت منابع بانكداری بین‌المللی (۱۳۹۰)
 

ارزیابی كیفیت داده‌ها برای آمارهای حساب‌های مالی ایران (۱۳۹۰)
 

ارزیابی كیفیت شاخص‌ بهای كالاها و خدمات مصرفی ایران (CPI) (۱۳۹۰)
 

نقش، كاركرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن ابزار صكوك (۱۳۹۰)
 

نقش، كاركرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن ابزار صكوك (۱۳۹۰)


طرح‌نامه امكان سنجی اجرای بال ۲ (۱۳۹۰)
 

اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری خدمات تولید شده توسط خانوارهای كشور بر اساس استانداردهای حسابهای اقماری خانوار (مرحله اول ) (۱۳۹۰)
 

ارزیابی كیفیت داده‌ها برای آمارهای پولی ایران (۱۳۹۰)
 

ارزیابی و آثار قوانین و مقررات اقتصادی بر رشد اقتصادی (۱۳۸۹)
 

بانكداری و تأمین مالی اسلامی مفاهیم و استانداردها (۱۳۸۹)
 

تأثیر تسهیلات و سود بانكی بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی ایران (۱۳۸۹)
 

حقوق پرداخت‌های بانكی (با تأكید بر نقش بانك مركزی) (۱۳۸۹)
 

سازگاری ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله (۱۳۸۹)
 

بررسی و معرفی ابزارهای جدید در چهارچوب قانون عملیات بانكداری بدون ربا (۱۳۸۹)
 

شناخت پدیده بیمه بانك در دنیا و ابعاد مختلف آن (۱۳۸۹)
 

بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی (۱۳۸۸)
 

سیاست پولی و قیمت مواد خام (۱۳۸۸)
 

بررسی قدرت بازاری شبكه بانك‌های دولتی ایران (۱۳۸۸)


تنظیم روابط و رفتارهای اقتصادی بانك مركزی با دولت و مردم در جهت دستیابی به اهداف سیاست كلان اقتصادی با تأكید بر هدف تثبیت بلندمدت قیمت‌ها (۱۳۸۸)

1234
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها