پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institution
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی با رویكرد خرد و با تأكید بر مصرف انرژی در بنگاه (مورد ایران) (۱۳۸۸)
 

برآورد تقاضای نقدینگی بین روز بانك‌ها در ساتنا (۱۳۸۸)


موانع و مشكلات اجرای عقود مشاركتی در سیستم بانكی( ۱۳۸۸)

1234
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها