پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
گزارش‌های پژوهشی
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ برگزیدگان حوزه‌های مختلف بانکداری مرکزی در سال ۲۰۱۴


۱۳۹۴/۰۲/۲۰ نظام‌های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادی


۱۳۹۴/۰۲/۰۷ قدرت قانونی بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران


۱۳۹۴/۰۱/۲۶ معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران


۱۳۹۳/۱۲/۱۲عوامل موثر بر بهره‌مندی از وام و شکل‌گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری


۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها و تقاضا برای منابع مالی


۱۳۹۳/۱۲/۰۶ رتبه‌بندی موسسات مالی اسلامی برتر جهان در سال ۲۰۱۴


۱۳۹۳/۱۲/۰۳ تحلیل پویایی‌های تورم و رشد اقتصادی در ایران


۱۳۹۳/۱۱/۲۸ بررسی آمار و اطلاعات حوزه تأمین مالی


۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه‌گری مالی شبکه بانکی کشور


۱۳۹۳/۱۱/۰۴ چارچوبی برای اصلاح سیاستگذاری پولی در ایران


۱۳۹۳/۱۰/۲۹ قواعد مالی و پیاده‌سازی آن در ایران


۱۳۹۳/۱۰/۲۹ گزارش ادواری «چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کلان ایران» دی ماه ۱۳۹۳


۱۳۹۳/۱۰/۲۹گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه ۱۳۹۳


۱۳۹۳/۱۰/۲۵ رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان‌مدت


۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی


۱۳۹۳/۱۰/۰۷ تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کلان


۱۳۹۳/۱۰/۰۶صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی


1393/09/25 رکود تورمی و راهکارهای خروج


1393/09/17 رکودتورمی در ایران: نظم‌های آماری و عوامل آن

12345678
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها