پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institution
گزارش‌های پژوهشی
1391/09/09 پولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسلامي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي


1391/08/29 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي


1391/08/05 ساختار بانكداري اسلامي در كشورهاي اسلامي: نمونه موردي كشور مالزي


1391/07/01 مفهوم‌شناسي ربا و بهره


1391/05/16 چشم‌انداز اقتصاد اسلامي بر بحران مالي جهاني


1391/04/08 وضعيت بانكداري اسلامي در كشورهاي منطقه MENA


1391/02/06 تورق چیست؟


1391/01/19 بحران يورو؛ ريشه هاي پيدايش و سناريوهاي آينده


1390/08/05 كتاب‌شناسي اقتصاد رياضي


1390/06/08 عمليات بازار باز در چارچوب بانكداري بدون ربا


1390/05/21 جنبه‌هاي اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئلا


1390/04/02 اصول اساسي اثربخشي نظام‌هاي بيمه سپرده


1390/03/09 برآورد قدرت بازاري در شبكه بانك‌هاي دولتي ايران


1390/02/28 ساز و كارهاي تأمين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط


1390/02/03 بانكداري اخلاقي در جهان


1390/01/26 ماليات تورمي دلار


1389/12/26 بورس اوراق بهادار در ايران و برخي كشورهاي منتخب


1389/11/01 قانون بانك مركزي فدراسيون روسيه


1389/10/09 Monetary policy and oil price


1389/09/13 مديريت نقدينگي وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

3456789ابتدا
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها