پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (در حال اجرا)
طرح پژوهشی:طراحی مدل کسب و کار بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت با رویکرد ارائه خدمات قرض الحسنه به مشتریان جمعی (بانک رسالت؛ ۹۶-۱۳۹۵)

طرح پژوهشی: طراحی مبانی و برنامه عملیاتی زیرساخت‌های موردنیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول و غیر‌منقول در نظام بانکی (بانک مرکزی؛ ۹۶-۱۳۹۵)
 

طرح پژوهشی: برنامه تغییر به سمت سازمان مشتری محور فاز ۱: پروژه بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط (بانک انصار؛ ۱۳۹۵)
 

طرح پژوهشی: بانکداری مرکزی اسلامی و سیاستگذاری پولی و ارزی منطبق با شریعت (بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)


طرح پژوهشی: استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن بر اساس موازین شرعی (بانک صنعت و معدن؛ ۱۳۹۵)
 

طرح پژوهشی: اعتبار مصرف کننده؛ مکانیسم‌های عملیاتی و قوانین و مقررات (بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: تحلیل فقهی- حقوقی مسئله اتحاد مالکیت و تبیین دلالت‌های آن (بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: گزارش تورم ( بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران (بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی ( ۹۵-۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: کاربرد قواعد فقهی در نمونه ای از قراردادهای بانکی ( بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی(موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها