پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
بررسی عوامل موثر و راه‌کارهای خروج از رکود تورمی (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی؛ ۱۳۹۴)
 

تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ ۱۳۹۴)
 

 


گزارش‌های ادواری متغیرهای اقتصادی (بانک اقتصاد نوین؛۱۳۹۴)
 

مدل جهانی یکپارچه پولی و مالی (GIMF) (پژوهشکده پولی و بانکی؛ ۱۳۹۴)
 

بررسی وضعیت هزینه‌کرد بانک‌های کشور در فناوری اطلاعات (پژوهشکده پولی و بانکی؛۱۳۹۴)
 

چشم‌انداز نظام مالی کشور (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

ارزیابی سلامت بانکی (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

مدل بانکداری نوین ایران (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

حساب‌های ادغام شده محیط زیستی ـ اقتصادی ایران (۱۳۹۳)
 

شناسایی سیاست‌های پولی و مالی مناسب در هنگام وقوع بحران در نظام بانكی (۱۳۹۳)
 

تحلیل اقتصاد کلان مبتنی بر چهارچوب برنامه ریزی مالی برای اقتصاد ایران (۱۳۹۳)
 

ساز و کارهای پوشش ریسک نرخ ارز در اعطای تسهیلات (با تأکید بر تسهیلات ارزی/ریالی صندوق توسعه ملی) (۱۳۹۳)
 

بررسی ساختار مالی بخش شرکتی ایران (۱۳۹۳)
 

جستاری تطبیقی پیرامون مفهوم شناسی ربا و بهره در جهان و سایر مكاتب (۱۳۹۳)
 

بررسی میزان به‌کارگیری اصول حاکمیت شرکتی در بانک صنعت و معدن و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای آن (۱۳۹۳)
 

تحلیل نوسانات تولید با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۹۳)
 

بررسی چالش‌های اقتصادی ایران و راهکارهای رفع آن (۱۳۹۳)
 

بررسی قوانین و شیوه‌های نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی و استخراج الگوی نظارت شرعی مناسب برای نظام بانكی كشور (۱۳۹۲)
 

طراحی مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی برای ایران (۱۳۹۲)
 

كدهای اخلاقی در نظام بانكداری اسلامی (۱۳۹۲)
 
123
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها