پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی(موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی؛۱۳۹۵-۱۳۹۴)

بانکداری مرکزی اسلامی و سیاستگذاری پولی و ارزی منطبق با شریعت (بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)

گزارش تورم ( بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)

تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران (بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)

حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی (۱۳۹۴-۱۳۹۵)
 

کاربرد قواعد فقهی در نمونه ای از قراردادهای بانکی ( بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)

بررسی عوامل موثر و راه‌کارهای خروج از رکود تورمی (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی؛ ۱۳۹۴)
 

تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ ۱۳۹۴)
 

 


گزارش‌های ادواری متغیرهای اقتصادی (بانک اقتصاد نوین؛۱۳۹۴)
 

مدل جهانی یکپارچه پولی و مالی (GIMF) (پژوهشکده پولی و بانکی؛ ۱۳۹۴)
 

بررسی وضعیت هزینه‌کرد بانک‌های کشور در فناوری اطلاعات (پژوهشکده پولی و بانکی؛۱۳۹۴)
 

چشم‌انداز نظام مالی کشور (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

ارزیابی سلامت بانکی (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

مدل بانکداری نوین ایران (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

حساب‌های ادغام شده محیط زیستی ـ اقتصادی ایران (۱۳۹۳)
 

شناسایی سیاست‌های پولی و مالی مناسب در هنگام وقوع بحران در نظام بانكی (۱۳۹۳)
 

تحلیل اقتصاد کلان مبتنی بر چهارچوب برنامه ریزی مالی برای اقتصاد ایران (۱۳۹۳)
 

ساز و کارهای پوشش ریسک نرخ ارز در اعطای تسهیلات (با تأکید بر تسهیلات ارزی/ریالی صندوق توسعه ملی) (۱۳۹۳)
 

بررسی ساختار مالی بخش شرکتی ایران (۱۳۹۳)
 

جستاری تطبیقی پیرامون مفهوم شناسی ربا و بهره در جهان و سایر مكاتب (۱۳۹۳)
 
123
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها