پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
طرح پژوهشی: بررسی عوامل موثر و راه‌کارهای خروج از رکود تورمی (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی؛ ۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ ۱۳۹۴)
 

 


طرح پژوهشی: گزارش‌های ادواری متغیرهای اقتصادی (بانک اقتصاد نوین؛۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: مدل جهانی یکپارچه پولی و مالی (GIMF) (پژوهشکده پولی و بانکی؛ ۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: بررسی وضعیت هزینه‌کرد بانک‌های کشور در فناوری اطلاعات (پژوهشکده پولی و بانکی؛۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: چشم‌انداز نظام مالی کشور (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: ارزیابی سلامت بانکی (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: مدل بانکداری نوین ایران (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

طرح پژوهشی: حساب‌های ادغام شده محیط زیستی ـ اقتصادی ایران (۱۳۹۳)
 

طرح پژوهشی: شناسایی سیاست‌های پولی و مالی مناسب در هنگام وقوع بحران در نظام بانكی (۱۳۹۳)
 

طرح پژوهشی: تحلیل اقتصاد کلان مبتنی بر چهارچوب برنامه ریزی مالی برای اقتصاد ایران (۱۳۹۳)

طرح پژوهشی: ساز و کارهای پوشش ریسک نرخ ارز در اعطای تسهیلات (با تأکید بر تسهیلات ارزی/ریالی صندوق توسعه ملی) (۱۳۹۳)
 

طرح پژوهشی: بررسی ساختار مالی بخش شرکتی ایران (۱۳۹۳)

طرح پژوهشی: جستاری تطبیقی پیرامون مفهوم شناسی ربا و بهره در جهان و سایر مكاتب (۱۳۹۳)
 

طرح پژوهشی: بررسی میزان به‌کارگیری اصول حاکمیت شرکتی در بانک صنعت و معدن و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای آن (۱۳۹۳)

طرح پژوهشی: تحلیل نوسانات تولید با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۹۳)
 

طرح پژوهشی: بررسی چالش‌های اقتصادی ایران و راهکارهای رفع آن (۱۳۹۳)

طرح پژوهشی: بررسی قوانین و شیوه‌های نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی و استخراج الگوی نظارت شرعی مناسب برای نظام بانكی كشور (۱۳۹۲)
 

طرح پژوهشی: طراحی مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی برای ایران (۱۳۹۲)
 

طرح پژوهشی: كدهای اخلاقی در نظام بانكداری اسلامی (۱۳۹۲)
 
123
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها