پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institution


گروه بانکداری اسلامی

 

 دكتر کامران ندری
 استادیار،هیأت علمی و مدیر گروه بانکداری اسلامی
 دكتري- علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد رياضي (‌اصلي) و اقتصاد سنجي ( فرعي) - دانشگاه امام صادق (ع)
 كارشناسي ارشد: معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
 كارشناسي: معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
   دكتر حسین میثمی                 
 عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
 دكتري-  علوم اقتصادي- دانشگاه امام صادق (ع)
 كارشناسي ارشد- معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
 کارشناسي- معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
 

 دکتروهاب قلیچ
 عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
 دکتری- علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبایی
 کارشناسی ارشد-  معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
 کارشناسی- معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)

 رسول خوانساری
 کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
 دانشجوی دکتری- مدیریت مالی- دانشگاه تهران
 كارشناسي ارشد- معارف اسلامی و مدیریت مالی- دانشگاه امام صادق (ع)
 كارشناسي- معارف اسلامی و مدیریت مالی- دانشگاه امام صادق (ع)
 زینب بیابانی
 کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
 دانشجوی دكتري مالی- حقوق مالی- دانشگاه تهران
 كارشناسي ارشد - مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت 
 کارشناسی ارشد- مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل- دانشگاه پیام نور
 كارشناسي- مدیریت بازرگانی- دانشگاه پیام نور
 
 لیلا محرابی
 کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
 كارشناسي ارشد - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- دانشگاه الزهرا (س) 
 كارشناسي- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری- دانشگاه تهران
 
 فرشته ملاکریمی
 کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه قم
 كارشناسي ارشد- الهیات گرایش فقه و مبانی فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه تهران
 كارشناسي- الهیات- دانشگاه شاهد
 
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 608,629