۱۳۹۵/۰۷/۱۷ آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران

تاريخ : هفدهم مهر 1395 ساعت 12:23   کد : 272699
عنوان: آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران
نویسندگان: محمد ولی پور پاشاه، محمد ارباب افضلی
کلید واژه: بی‌ثباتی بازار ارز، مدل خودرگرسیون برداری، مدل ناهمسانی واریانس شرطی، سودآوری
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95012
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.