۱۳۹۵/۰۸/۰۲ طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور
 
تاريخ : دوم آبان 1395 ساعت 12:33   کد : 272724
عنوان:طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور
نویسندگان: اعظم احمدیان، هادی حیدری
کلید واژه: سیستم هشدار سریع، رتبه بندی، کملز
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-95014
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.