۱۳۹۵/۱۰/۰۴ بروزرسانی جعبه ابزار پیش‌بینی تورم
 
تاريخ : چهارم دی 1395 ساعت 09:53   کد : 272830
عنوان: بروزرسانی جعبه ابزار پیش‌بینی تورم (ارتقای مدل‌های جعبه ابزار پیش‌بینی تورم به مدل‌های با تواتر متفاوت)
نویسنده: محمد حسین رضائی
کلید واژه: 
گزارش پژوهشی: MBRI-RR-95015
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.