۱۳۹۵/۱۰/۲۷ الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک‌ها
 
تاريخ : بيستم و هفتم دی 1395 ساعت 11:49   کد : 272926
 عنوان: الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک‌ها
نویسندگان: زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری
کلید واژه: سپر سرمایه قانونی، چرخه تجاری، اندازه، ریسک
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95016
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.