طراحی مدل کسب و کار بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت با رویکرد ارائه خدمات قرض الحسنه به مشتریان جمعی (بانک رسالت؛ ۹۶-۱۳۹۵)
 
تاريخ : بيستم و هشتم دی 1395 ساعت 12:56   کد : 272930