۱۳۹۶/۶/۱۲ واکاوی ظرفیت تأمین‌مالی مغفول به‌پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی
 
تاريخ : دوازدهم شهريور 1396 ساعت 12:51   کد : 283239
عنوان:واکاوی ظرفیت تأمین‌مالی مغفول به‌پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی
نویسندگان: زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری 
واژه های کلیدی:معاملات وثیقه‌ای، دارایی‌های منقول، دارایی‌های غیرمنقول، ظرفیت تامین‌مالی
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-96003
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.