۱۳۹۶/۷/۱۰ شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران
 
تاريخ : دهم مهر 1396 ساعت 12:46   کد : 283267
عنوان:شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران
نویسنده:دکتر مریم همتی
کلید واژه:چسبندگی اطلاعات،چسبندگی دوگانه، سیاست پولی، ماندگاری تورم، مدلهای قیمت گذاری
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-96004
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.