۱۳۹۶/۷/۱۸ عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی
تاريخ : هجدهم مهر 1396 ساعت 10:09   کد : 283276
 عنوان: عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی
نویسندگان:دکتر سجاد ابراهیمی، دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر امینه محمودزاده
کلید واژه: هزینه مالی بنگاهها، شرکتهای بورسی، رابطه بانک و بنگاه
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-96005
دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.