بررسی نحوه تأثیر متغیرهای درون بانکی و رفتار بدهكاران عمده بر میزان مطالبات غیرجاری بانكی (بانک مرکزی؛۱۳۹۶)
تاريخ : بيستم و چهارم مهر 1396 ساعت 12:56   کد : 283286