1397/06/19 آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی
تاريخ : نوزدهم شهريور 1397 ساعت 11:15   کد : 293850
عنوان: آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی
نویسنده: حسین میثمی، کامران ندری
مقاله سیاستی: MBRI-PP-97007
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.