هفته پژوهش
 درباره هفته ملی پژوهش و فناوری

 هفته پژوهش و فناوری، هفته ای است که فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوری در کشور فراهم می آورد تا کلیه ذی نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعیت موجود در کشور برای آینده، برنامه ریزی و اقدامات بهتر و مهم تری را در دستور کار خود قرار دهند. انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنها و همچنین ایجاد فرصت تعامل بین ذی نفعان این حوزه را در کشورایجاد و به آن دامن می زند که ضمن ارتقاء شأن و جایگاه پژوهش و فناوری و فعالین در این عرصه، بسترسازی مستحکمی را برای ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوری که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت،رفاه و امنیت برای مردم است در ابعاد اجتماعی و فرهنگی فراهم نماید.

 

تاریخچه و اهداف برگزاری هفته پژوهش

از سال 1379 به منظور ترویج فرهنگ پژوهش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارمین هفته آذرماه را با توجه به نامگذاری 25آذرماه به نام روز پژوهش از طرف شورای فرهنگ عمومی، به نام هفته پژوهش نام نهاد. به همین منظور ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم، همه ساله برنامه های متعددی را با همکاری سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناوری برگزار می نماید.

پژوهشکده پولی و بانکی از سال 1390 همزمان با هفته پژوهش، اقدام به معرفی و تجلیل از پژوهشگران و آثار تألیفی برتر در حوزه پول و بانک نموده است. به منظور ارتقای کیفیت برگزاری این مراسم در سال 1392، برای اولین بار انتخاب مدیران پژوهشی منتخب در دستور کار پژوهشکده قرار گرفت.

 

اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری

•    شناسایی توانمندی های پژوهش و فناوری مراکز تحقیقاتی

•    شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر در حوزه پول و بانک

•    فراهم کردن فضای همکاری بین پژوهشگران

•    نهادینه کردن پژوهش در سطح جامعه