گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی منتشر شد
کد خبر: 344919 چهارشنبه 21 آبان 1399 - 10:0
گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی منتشر شد
گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی توسط پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي و بانكي، در خلاصه مديريتي اين گزارش آمده است: شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آذرماه ۵٫۲ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. با توجه به رشد بالای ۶ درصد این شاخص در مهر‌ماه و آبان‌ماه (نسبت به مدت مشابه) می‌توان گفت که روند افزایشی رشد تولید صنعتی در آذرماه متوقف شده است.
پیشی گرفتن رشد تولید از رشد فروش (افزایش موجودی انبار محصولات نهایی) و کاهش رشد تولید در آذر‌ماه(نسبت به مدت مشابه سال قبل) نسبت به آبان‌ماه نشان از این دارد که تقاضای مؤثر بالفعل (داخلی و صادراتی) محصولات صنعتی با رشد تولید ماه‌های اخیر پوشش داده شده و برای ادامه روند افزایشی رشد تولید نیاز به ایجاد ظرفیت جدید برای تقاضای محصولات صنعتی کشور هست.
در آبان ماه و آذرماه، بعد از مدت‌ها رشد تولید شرکت‌های صادراتی از رشد شرکت‌های غیرصادراتی کمتر شده است. این تغییر را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که وضعیت فعلی صادرات که در سال ۱۳۹۸ و نیمه اول ۱۳۹۹ محرک افزایش رشد تولید بوده است، در دو ماه اخیر این نقش را ندارد .
در این دوره مانند ماه‌های دیگر در سال ۱۳۹۹ رشد شاخص تولید محصولات نهایی (مصرفی و سرمایه‌ای) بیشتر از رشد شاخص تولید کالاهای واسطه‌ای بوده است و در این بین رشد تولید محصولات مصرفی بیشتر از رشد گروه‌های دیگر بوده است.

 
گزارش های ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی از فروردین ۱۳۹۹ در ذیل قابل دسترسی می باشد.


گزارش ماهانه توليد صنعتي با استفاده از اطلاعات شركت هاي بورسي - آذر 1399

گزارش ماهانه توليد صنعتي با استفاده از اطلاعات شركت هاي بورسي - آبان1399


 
گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی - مهر۱۳۹۹

گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی - شهریور۱۳۹۹

گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی- مرداد ۱۳۹۹

 
گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی-تیر۱۳۹۹

 
گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی-خرداد ۱۳۹۹

 گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی-اردیبهشت۱۳۹۹

گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی-فروردین ۱۳۹۹