طرح‌های پژوهشی در حال اجرا

  • کارمزد خدمات بانکداری (ریالی، ارزی و الکترونیکی)(کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی)

  • طراحی واژه نامه و ارائه راهکار گزارشگری مالی موسسات اعتباری بر اساس استاندارد IFRS با استفاده از XBRL

  • بررسی عوامل و موانع استقرار استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و بررسی زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیستم‌های مزبور در شبکه بانکی کشور

  • اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران

  • تهیه دانشنامه تخصصی پولی و بانکی (بانکی پدیا)

  • توسعه ابزارهای قابل استفاده در بانک قرض الحسنه مهر ایران در قالب عقود اسلامی( به ویژه عقد مرابحه) با رویکرد تأمین مالی خرد