منوی بانکداری اسلامی
تاتارستان در آینده نزدیک، از تجربه IDB جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و فراهم نمودن زمینه‌های راه‌اندازی صنعت بانکداری اسلامی در این کشور استفاده خواهد کرد.
این چارچوب استاندارد برای یکسان‌سازی هیئت‌های شریعت با هدف بهبود حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری اسلامی منتشر شده است.
عامل کلیدی کاهش حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶ به پیچیدگی‌ در ساختاردهی انتشار صکوک برمی‌گردد.
هدف اصلی کتاب ارایۀ شناختی از پیش فرض‌ها و اصول موضوعۀ توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام برای دستیابی به چارچوب نظام مهندسی مالی اسلامی است.
با مقالات شصت و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی» آشنا شوید.
این کتاب شامل پانزده مطالعه موردی در رابطه با موسسات تأمین مالی خرد اسلامی شامل نمونه‌هایی از مشتریان موفق و ناموفق است.
بانک‌های مسقط و ظفار به سرعت در حال ایجاد و توسعه گیشه‌های اسلامی به منظور فروش محصولات مالی اسلامی خود در راستای کمک به مدیریت نفوذ تامین مالی اسلامی هستند.
 
 
بازديد اين صفحه: 79,074