معرفی نشریات داخلی
Alternate Text
انتشار دو کتاب جدید در زمینه «پولطلا»

کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا؛ نظام پولی تمدن نوین اسلامی» و کتاب «احیای پولطلا؛ راهبرد خروج از بحران پول اعتباری» به‌تازگی از سوی انتشارات کتاب فردا روانه بازار نشر شد.

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
بورس‌بازی در نگاه شریعت

محمد توحیدی و سید عباس موسویان

Alternate Text
بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی

نصرالله خلیلی تیرتاشی

Alternate Text
حیله‌های ربای قرضی از منظر فقه

محمد رضا علیزاده مقدم

Alternate Text
دراسات فی فقـه الربـا

سید اصغر ناظم‌زاده قمی

Alternate Text
Alternate Text
احکام صرافی

سید جعفر ربانی

Alternate Text
اختاپوس درصد

حبیب‌الله علی‌کوچکی

Alternate Text
Alternate Text
بانکداری اسلامی

محمدنقی نظرپور، سید عباس موسویان و ایوب خزایی

Alternate Text
بانکداری اسلامی بین الملل

مهدی رضوی و حسن گلمرادی آدینه وند

Alternate Text
پول و بانکداری با رویکرد اسلامی (جلد اول)

سید هادی عربی و حسین میثمی