پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
تلفن : ۵۴-۸۸۶۵۷۴۵۰ فاكس : ۸۸۶۵۷۳۹۹ چاپ لیست تلفن
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
دکتر دیواندری، علی 8004-8003 حوزه ریاست
فهیم، آذرگل 8004-8003 حوزه ریاست
قوامی فر، عبدالکریم 8007 حوزه ریاست
مهندس شالباف، محمدهادی 8107 مشاور
دکتر حسن معتمدی 4304 مشاور
دکتر امیرحسین امین آزاد 4303 مشاور
دکتر بدری، احمد 8022-8023 معاونت پژوهشی
اثباتی، فاطمه 8022 معاونت پژوهشی
دکتر سلطان زالی، مسعود 8105-8106 معاونت اداری و مالی
غفوری، صفیه 8105-8106 معاونت اداری و مالی
خزائی، منصور 8308 معاونت اداری و مالی
دکتر فتاحی، کامران 1307 معاونت اداری و مالی
نکویی، فرناز 7301 مدیریت طرح و توسعه
دکتر ربیع همدانی، هستی 8207 مدیریت آموزش و همایش‌ها
دهقانپیر، علی 8211 مدیریت آموزش و همایش‌ها
معافی، سهند 8210 مدیریت آموزش و همایش‌ها
صیادی، مژگان 8202 مدیریت آموزش و همایش‌ها
رجبی، فصیحه 8203 مدیریت آموزش و همایش‌ها
فرجی، مژگان 8206 مدیریت آموزش و همایش‌ها
سراج، سودابه 8205 مدیریت آموزش و همایش‌ها
محرابی، ملیکا 8204 مدیریت آموزش و همایش‌ها
حسینی، حمید 8207 مدیریت آموزش و همایش‌ها
دکترزمانزاده، حمید 8025 مدیریت امور پژوهشی
حسینی، سمیرا 8311 مدیریت امور پژوهشی
کریمی، سیروس 8307 مدیریت امور پژوهشی
قلی نژاد، حمید 6100 مدیریت امور پژوهشی
دکترندری، کامران 6000 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
دکتر میثمی، حسین 6003 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
دکتر قلیچ، وهاب 6002 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
محرابی، لیلا 6007 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
ملاکریمی، فرشته 6008 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
بیابانی، زینب 6005 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
خوانساری، رسول 6010 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
دکتر جلالی نائینی 5200 گروه پژوهشی پولی و ارزی
باستان زاد، حسین 5205 گروه پژوهشی پولی و ارزی
دکتر ابراهیمی، ایلناز 5207 گروه پژوهشی پولی و ارزی
دکتر زارعی، ژاله 5203 گروه پژوهشی پولی و ارزی
همتی، مریم 5206 گروه پژوهشی پولی و ارزی
دکتر توکلیان، حسین 5202 گروه پژوهشی پولی و ارزی
دکتر داودی، پدرام 5201 گروه پژوهشی پولی و ارزی
دکتر بیابانی، جهانگیر 6312 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر شاهچرا، مهشید 6201 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر خوشنود، زهرا 6202 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر احمدیان، اعظم 6206 گروه پژوهشی بانکداری
طاهری، ماندانا 6209 گروه پژوهشی بانکداری
اسفندیاری، مرضیه 6203 گروه پژوهشی بانکداری
ولی پور پاشاه، محمد 6305 گروه پژوهشی بانکداری
حیدری، هادی 6207 گروه پژوهشی بانکداری
ارباب افضلی، محمد 6301 گروه پژوهشی بانکداری
نوربخش، فاطمه 6204 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر امیرشکاری، نیما 5330 گروه بانکداری الکترونیک
دکتر لطفی آذر، رسول 5330 گروه بانکداری الکترونیک
دکتر سپه وند، مهرداد 5337 گروه بانکداری الکترونیک
دکتر انصاری، احسان 5331 گروه بانکداری الکترونیک
لطیفی، زهرا 5335 گروه بانکداری الکترونیک
منفرد، هما 5336 گروه بانکداری الکترونیک
زاهدپور، کامبیز 2001 مدیریت روابط عمومی
مهدوی، محبوبه 2001 مدیریت روابط عمومی
ساعتچی، مینا 2005 مدیریت روابط عمومی
رحمتی، احمد 2014 مدیریت روابط عمومی
فکس 2007 مدیریت روابط عمومی
اسماعیلی، فاطمه 2011 پایگاه خبری ایبنا
محمدی، فاطمه 2010 پایگاه خبری ایبنا
رهبر، مهدی 2012 پایگاه خبری ایبنا
بهرامی، محمد 2013 پایگاه خبری ایبنا
ستاکه، فرزانه 2014 پایگاه خبری ایبنا
فتحی‌پور، هادی 2018 پایگاه خبری ایبنا
فکس 2020 پایگاه خبری ایبنا
فرضی، روناک 7200 انتشارات
توفیقی، شیرین 7007 انتشارات
محمدیان، زهره 7209 انتشارات
علی‌محمدی، فائزه 7207 انتشارات
علیزاده، محمد 1012 انتشارات
درخشان، حسین 8308 انتشارات
عبدی، علی 7208 انتشارات
طاهری، شمیم 7203 پروژه ها
شاطری، مهدی 1015 انتظامات
درب پارکینگ 1011-1010 انتظامات
درب ورودی 1016 انتظامات
عروجی، ناهید 8300 دبیرخانه
ایلانلو، معصومه 8302 دبیرخانه
دکتر مدنی زاده، سید علی 7104 گروه پژوهشی مدلسازی
دکتر ابراهیمی، سجاد 7103 گروه پژوهشی مدلسازی
دکتر مجاب، رامین 7102 گروه پژوهشی مدلسازی
دکتر بیات، سعید 7101 گروه پژوهشی مدلسازی
بهادر، علی 7105 گروه پژوهشی مدلسازی
عینیان، مجید 7106 گروه پژوهشی مدلسازی
دکتر ارشدی، علی 6313 مسئول تحصیلات تکمیلی
دکتر بدری، احمد 3305 گروه مدیریت مالی
دکتر فرمان آرا، امید 5101-3315 گروه مدیریت مالی
ستوده، وحیده 5103 گروه مدیریت مالی
مهندس راحمی، پیمان 8108 مدیریت پشتیبانی
فرجیان، داوود 8305 مدیریت پشتیبانی
حسین پور، محمد 8009 مدیریت پشتیبانی
کاووسی زاده، عارف 8305 مدیریت پشتیبانی
محمودی، جعفر 8305 مدیریت پشتیبانی
موسوی، علی 1020 مدیریت پشتیبانی
فضایلی، امیرعلی 1013-1014 مدیریت پشتیبانی
عزیزی، نوذر 1300 مدیریت پشتیبانی
مهندس عظیمی، حسین 7300 مدیریت انفورماتیک
کرمی، سینا 7304 مدیریت انفورماتیک
علیرضایی، مژگان 7307 مدیریت انفورماتیک
سپهری، کامران 1310 نشریه Money And Economy
طهماسبی، جواد 8209 نشریه Money And Economy
دکتر شرزه ای، غلامعلی 1305 نشریه Money And Economy
دکتر مجاب، رامین 7102 نشریات پژوهش‌های پولی و بانکی
فرشچیان، بیتا 1307 نشریات پژوهش‌های پولی و بانکی
پروهان، رضا 7000 مدیریت امور مالی
ارزنده، اندیشه 7005 مدیریت امور مالی
موسوی، شبنم 7004 مدیریت امور مالی
نجمی، مریم 7006 مدیریت امور مالی
بی باک، کمال 8310 مدیریت امور اداری
تازه های اقتصاد 2104 تازه های اقتصاد
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها