پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
تلفن : ۵۴-۸۸۶۵۷۴۵۰ فاكس : ۸۸۶۵۷۳۹۹
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
دکتر دیواندری، علی 8004-8003 حوزه ریاست
فهیم، آذرگل 8004-8003 حوزه ریاست
قوامی فر، عبدالکریم 8007 حوزه ریاست
دکتر حسن معتمدی 4304 مشاور
دکتر امیرحسین امین آزاد 4303 مشاور
دکتر حمید، زمانزاده(معاونت پژوهشی) 8022-8023 معاونت پژوهشی
اثباتی، فاطمه (مسئول دفتر) 8022-8023 معاونت پژوهشی
قوامی فر، عبدالکریم 8107 معاونت اداری و مالی
غفوری، صفیه 8105-8106 معاونت اداری و مالی
نکویی، فرناز 7301 مدیریت طرح و توسعه
دکتر ربیع همدانی، هستی(مدیر) 8207 آموزش و همایش‌ها
دهقانپیر، علی 8211 آموزش و همایش‌ها
صیادی، مژگان 8202 آموزش و همایش‌ها
ریاحی، ضحی 8210 آموزش و همایش‌ها
رجبی، فصیحه 8203 آموزش و همایش‌ها
فرجی، مژگان 8206 آموزش و همایش‌ها
سراج، سودابه 8205 آموزش و همایش‌ها
محرابی، ملیکا 8204 آموزش و همایش‌ها
حسینی، حمید 8207 آموزش و همایش‌ها
دکترزمانزاده، حمید(مدیر) --- امور پژوهشی
حسینی، سمیرا 8311 امور پژوهشی
کریمی، سیروس 8307 امور پژوهشی
قلی نژاد، حمید 6100 امور پژوهشی
دکترندری، کامران(مدیر گروه) 6000 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
دکتر میثمی، حسین 6003 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
دکتر قلیچ، وهاب 6002 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
محرابی، لیلا 6007 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
ملاکریمی، فرشته 6008 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
بیابانی، زینب 6005 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
خوانساری، رسول 6010 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
دکتر جلالی نائینی(مدیر گروه) 5200 گروه پژوهشی پولی و ارزی
باستان زاد، حسین 5202 گروه پژوهشی پولی و ارزی
دکتر ابراهیمی، ایلناز 5207 گروه پژوهشی پولی و ارزی
دکتر هادیان، مهدی 520۱ گروه پژوهشی پولی و ارزی
دکتر همتی، مریم 5206 گروه پژوهشی پولی و ارزی
دکتر سپهوند، مهرداد(مدیر گروه) 6313 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر شاهچرا، مهشید 6201 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر خوشنود، زهرا 6202 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر احمدیان، اعظم 6206 گروه پژوهشی بانکداری
طاهری، ماندانا 6209 گروه پژوهشی بانکداری
اسفندیاری، مرضیه 6203 گروه پژوهشی بانکداری
ولی پور پاشاه، محمد 6305 گروه پژوهشی بانکداری
حیدری، هادی 6308 گروه پژوهشی بانکداری
ارباب افضلی، محمد 6301 گروه پژوهشی بانکداری
نوربخش، فاطمه 6204 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر امیرشکاری، نیما(مدیر گروه) 5330 گروه بانکداری الکترونیک
دکتر لطفی آذر، رسول 5330 گروه بانکداری الکترونیک
دکتر انصاری، احسان 5331 گروه بانکداری الکترونیک
لطیفی، زهرا 5321 گروه بانکداری الکترونیک
منفرد، هما 5336 گروه بانکداری الکترونیک
زاهدپور، کامبیز(مدیر) 2001 روابط عمومی
مهدوی، محبوبه 2001 روابط عمومی
ساعتچی، مینا 2005 روابط عمومی
رحمتی، احمد 2014 روابط عمومی
فکس 2020 روابط عمومی
اسماعیلی، فاطمه 2021 پایگاه خبری ایبنا
قاسمی، علی 2004 پایگاه خبری ایبنا
رهبر، مهدی 2012 پایگاه خبری ایبنا
کلاهدوز، ساناز 2019 پایگاه خبری ایبنا
سیدجلال‌الدین، سیدرضا 2018 پایگاه خبری ایبنا
مهدوی، محمود 2015 پایگاه خبری ایبنا
فکس 2020 پایگاه خبری ایبنا
فرضی، روناک(مدیر) 7200 انتشارات
توفیقی، شیرین 7007 انتشارات
محمدیان، زهره 7209 انتشارات
علی‌محمدی، فائزه 7207 انتشارات
علیزاده، محمد 1012 انتشارات
درخشان، حسین 8308 انتشارات
عبدی، علی 7208 انتشارات
درب پارکینگ 1011-1010 انتظامات
درب ورودی 1016 انتظامات
دکتر مدنی زاده، سید علی(مدیر گروه) 7104 گروه پژوهشی مدلسازی
دکتر ابراهیمی، سجاد 7103 گروه پژوهشی مدلسازی
دکتر مجاب، رامین 7102 گروه پژوهشی مدلسازی
دکتر بیات، سعید 7101 گروه پژوهشی مدلسازی
بهادر، علی 7105 گروه پژوهشی مدلسازی
عینیان، مجید 7106 گروه پژوهشی مدلسازی
دکتر ربیع همدانی، هستی 8207 مسئول تحصیلات تکمیلی
دکتر بدری، احمد 3305 گروه مدیریت مالی
مهندس راحمی، پیمان(مدیر) 8108 پشتیبانی
فرجیان، داوود 8305 پشتیبانی
معافی، سهند 8303 پشتیبانی
پورمند، سجاد 8009 پشتیبانی
کاووسی زاده، عارف 1020 پشتیبانی
محمودی، جعفر 1020 پشتیبانی
فضایلی، امیرعلی 1013-1014 پشتیبانی
عزیزی، نوذر 1300 پشتیبانی
مهندس عظیمی، حسین(مدیر) 7300 انفورماتیک
کرمی، سینا 7304 انفورماتیک
علیرضایی، مژگان 7307 انفورماتیک
سپهری، کامران 1310 نشریه Money And Economy
دکتر شرزه ای، غلامعلی 1305 نشریه Money And Economy
دکتر مجاب، رامین 7102 نشریات پژوهش‌های پولی و بانکی
فرشچیان، بیتا 1307 نشریات پژوهش‌های پولی و بانکی
پروهان، رضا(مدیر) 7000 امور مالی
ارزنده، اندیشه 7005 امور مالی
موسوی، شبنم 7004 امور مالی
نجمی، مریم 7006 امور مالی
شاطری، مهدی ۷۰۱۵ امور مالی
متقی، هاشم(مدیر) 1301 امور اداری
عروجی، ناهید(دبیرخانه) 1301 امور اداری
ایلانلو، معصومه(دبیرخانه) 1302 امور اداری
بی باک، کمال 8310 امور اداری
تازه های اقتصاد 2104 تازه های اقتصاد
دکتر زارعی، ژاله (مدیر) 4100 انجمن علمی پول‌ و بانک ایران
مصدر، مینا 4101 انجمن علمی پول‌ و بانک ایران
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها