پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
اخبار
طراحی و اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول در کشورهای در حال توسعه
پژوهشکده پولی و بانکی نشست تخصصی «طراحی و اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول در کشورهای در حال توسعه» را در تاریخ 4 آبان ماه با ارائه جفری فرنکس، عضو گروه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول برگزار کرد.

فراخوان سومين جشنواره پژوهش وزارت بازرگاني


انتصاب آقای دكتر فرهاد نيلی به سمت رياست پژوهشكده پولي و بانكی


نوزدهمين كنفرانس سالانة سياست‏هاي پولي و ارزي در تاريخ 28 ارديبهشت 1388 برگزار شد
محورهاي اصلي كنفرانس:

كنفرانس ماهانه « موانع و تنگناهاي توليد در اقتصاد ايران » برگزار گرديد.
اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از اواخر سال 1386 مطالعه‌اي را با هدف شناخت موانع و تنگناهاي توليد ومشكلات بخش واقعي در اقتصاد ايران شروع كرد كه در مرداد 1387 نتايج مرحله اول مطالعه مزبور در قالب گزارشي شامل 8 فصل منتشر شد.
454647484950ابتدا
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها