پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
گزارش‌های پژوهشی
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ چارچوبی برای اصلاح سیاستگذاری پولی در ایران


۱۳۹۳/۱۰/۲۹ قواعد مالی و پیاده‌سازی آن در ایران


۱۳۹۳/۱۰/۲۹ گزارش ادواری «چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کلان ایران» دی ماه ۱۳۹۳


۱۳۹۳/۱۰/۲۹گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه ۱۳۹۳


۱۳۹۳/۱۰/۲۵ رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان‌مدت


۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی


۱۳۹۳/۱۰/۰۷ تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کلان


۱۳۹۳/۱۰/۰۶صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی


1393/09/25 رکود تورمی و راهکارهای خروج


1393/09/17 رکودتورمی در ایران: نظم‌های آماری و عوامل آن


1393/09/10 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور


1393/09/08 مطالبات غیر‌جاری یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها


1393/09/02 گزارش ادواری «چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کلان ایران» آبان‌‌ماه 1393


1393/09/02 گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان، تابستان 1393


1393/09/01 گزارش ماهانه پیش بینی تورم، آبان ماه 1393


1393/09/01 گزارش فصلی تولید صنعتی ایران، تابستان۱۳۹۳


1393/09/01 شکست بازار اعتبارات


1393/08/25 سيستم حسابهاي ادغام شده محیط زیستی و اقتصادي ایران


1393/08/21بررسی اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر ترازنامه بانک‌ها


1393/08/17 گواهی سپرده مدت‌دار سرمایه‌گذاری خاص: کاستی‌ها و راه‌حل‌ها

123456789
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها