پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
گزارش‌های پژوهشی
1392/02/18 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسلامی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی


1392/02/12 مدیریت دارايی و بدهی در بانک‌های اسلامی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی


1392/02/07 مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی


1392/02/01 اصول و مقررات شرعی در معاملات و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی


1392/01/07 تورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسلامي: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي


1391/12/03 مجموعه روايات ربا(بخش اول)


1391/11/20 بررسي فقهي و حقوقي وثايق بانكي


1391/10/11 ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسك نقدينگي با توجه به تحولات سيستم مالي در ايران


1391/09/09 پولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسلامي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي


1391/08/29 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي


1391/08/05 ساختار بانكداري اسلامي در كشورهاي اسلامي: نمونه موردي كشور مالزي


1391/07/01 مفهوم‌شناسي ربا و بهره


1391/05/16 چشم‌انداز اقتصاد اسلامي بر بحران مالي جهاني


1391/04/08 وضعيت بانكداري اسلامي در كشورهاي منطقه MENA


1391/02/06 تورق چیست؟


1391/01/19 بحران يورو؛ ريشه هاي پيدايش و سناريوهاي آينده


1390/08/05 كتاب‌شناسي اقتصاد رياضي


1390/06/08 عمليات بازار باز در چارچوب بانكداري بدون ربا


1390/05/21 جنبه‌هاي اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئلا


1390/04/02 اصول اساسي اثربخشي نظام‌هاي بيمه سپرده

3456789ابتدا
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها