پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
گزارش‌های پژوهشی
۱۳۹۹/۰۶/۱۷پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها
 

۱۳۹۹/۴/۱۷ بررسی شاخص‌های توسعه مالی اسلامی در ایران و جهان، سال ۲۰۱۹
 

۱۳۹۹/۳/۱۲ سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹در ا یران و جهان
 

۹۸/۷/۱۴ نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد


۱۳۹۸/۶/۱۷ طراحی مبانی و برنامه عملیاتی زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه‌سپاری اموال منقول و غیرمنقول در نظام بانکی ایران


۱۳۹۸/۶/۱۷ اعتبار مصرف کننده با استفاده از کارت اعتباری؛ مکانیسم‌های عملیاتی،قوانین و مقررات


۹۸/۵/۲۰ برترین موسسات مالی اسلامی جهان در سال ۲۰۱۸

۹۸/۲/۳ استاندارد شرعی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی درباره صکوک سرمایه‌گذاری


۹۷/۱۲/۲۶ چکیده سیاستی هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
 

۹۷/۱۰/۲ جایگاه نظام گزیر در ثبات مالی کشور


97/09/13 وضعیت بانک‌های اسلامی در جهان


97/08/26 بایسته‌های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی


97/07/29 اثرات شیوه‌های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی


۹۷/۰۷/۱۰ نقش و اثر‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکل‌گیری مقام ناظر احتیاطی

1397/06/19 آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی

۱۳۹۷/۰۶/۰۵ سیاستگذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی

۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجه‌ای و ثبات مالی در اقتصاد ایران

۱۳۹۷/۵/۱ تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی

۱۳۹۷/۴/۳۱ چکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
 

۱۳۹۷/۴/۲۰ تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت‌گذاری در بخش صنعت کشور:کاربردی از داده‌های خرد قیمت و تولید صنعتی
انتها123456
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها