پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (در حال اجرا)
اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران
 

تهیه دانشنامه آزاد تخصصی مالی و بانکی (ویکی مبنا-شرکت خدمات انفورماتیک ۱۳۹۸-۱۳۹۷)
 

طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع بهره‌وری در بانک شهر
 

مطالعه تطبیقی مدل کسب‌وکار و روش‌های تأمین مالی در بخش تعاون و بانکداری تعاونی در جهان (بانک توسعه تعاون ؛۹۷-۱۳۹۶)

توسعه ابزارهای قابل استفاده در بانک قرض الحسنه مهر ایران در قالب سایر عقود اسلامی( به ویژه عقد مرابحه) با رویکرد تأمین مالی خرد


ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی


طراحی ۶ ابزار اسلامی جدید در قالب عقد قرض الحسنه جهت کاربرد در بانک قرض الحسنه مهر ایران


بررسی نحوه تأثیر متغیرهای درون بانکی و رفتار بدهكاران عمده بر میزان مطالبات غیرجاری بانكی (بانک مرکزی؛۱۳۹۶)

طراحی مبانی و برنامه عملیاتی زیرساخت‌های موردنیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول و غیر‌منقول در نظام بانکی (بانک مرکزی؛ ۹۶-۱۳۹۵)
 

اعتبار مصرف کننده؛ مکانیسم‌های عملیاتی و قوانین و مقررات (بانک مرکزی؛ ۹۶-۱۳۹۵)
 

تحلیل فقهی- حقوقی مسئله اتحاد مالکیت و تبیین دلالت‌های آن (بانک مرکزی؛ ۹۶-۱۳۹۵)
 
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها