پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (در حال اجرا)
بررسی عوامل و موانع استقرار استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و بررسی زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیستم‌های مزبور در شبکه بانکی کشور

آسیب شناسی و اصلاح لایحه قانون بانکداری

تهیه سند ملی ریسک پولشویی وتامین مالی تروریسم (تشکیل دبیرخانه)

اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران
 

تهیه دانشنامه تخصصی پولی و بانکی (بانکی پدیا)
 

طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع بهره‌وری در بانک شهر
 

توسعه ابزارهای قابل استفاده در بانک قرض الحسنه مهر ایران در قالب سایر عقود اسلامی( به ویژه عقد مرابحه) با رویکرد تأمین مالی خرد


ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی


طراحی ۶ ابزار اسلامی جدید در قالب عقد قرض الحسنه جهت کاربرد در بانک قرض الحسنه مهر ایران

دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها