پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
گزارش‌های ادواری متغیرهای اقتصادی (بانک اقتصاد نوین؛۱۳۹۴)
 

مدل جهانی یکپارچه پولی و مالی (GIMF) (پژوهشکده پولی و بانکی؛ ۱۳۹۴)
 

بررسی وضعیت هزینه‌کرد بانک‌های کشور در فناوری اطلاعات
 

چشم‌انداز نظام مالی کشور (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

ارزیابی سلامت بانکی (بانک مرکزی؛ ۱۳۹۴)
 

مدل بانکداری نوین ایران
 

حساب‌های ادغام شده محیط زیستی ـ اقتصادی ایران (۱۳۹۳)
 

شناسایی سیاست‌های پولی و مالی مناسب در هنگام وقوع بحران در نظام بانكی (۱۳۹۳)
 

تحلیل اقتصاد کلان مبتنی بر چهارچوب برنامه ریزی مالی برای اقتصاد ایران (۱۳۹۳)
 

ساز و کارهای پوشش ریسک نرخ ارز در اعطای تسهیلات (با تأکید بر تسهیلات ارزی/ریالی صندوق توسعه ملی) (۱۳۹۳)
 

بررسی ساختار مالی بخش شرکتی ایران (۱۳۹۳)
 

بررسی میزان به‌کارگیری اصول حاکمیت شرکتی در بانک صنعت و معدن و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای آن (۱۳۹۳)
 

تحلیل نوسانات تولید با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
 

بررسی چالش‌های اقتصادی ایران و راهکارهای رفع آن (۱۳۹۳)
 

بررسی قوانین و شیوه‌های نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی و استخراج الگوی نظارت شرعی مناسب برای نظام بانكی كشور (۱۳۹۲)
 

طراحی مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی برای ایران (۱۳۹۲)
 

كدهای اخلاقی در نظام بانكداری اسلامی (۱۳۹۲)
 

اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری خدمات تولید شده توسط خانوارهای كشور بر اساس استانداردهای حسابهای اقماری خانوار (مرحله دوم) (۱۳۹۲)
 

برآورد نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی (۱۳۹۲)
 

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از خدمات مالی (۱۳۹۲)
 
1234
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها