پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (خاتمه یافته)
ارزیابی آثار نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک کارآفرین (۱۳۹۲)
 

ارزیابی بخش مالی ایران با تأكید بر استانداردهای(FSAP )-سال ۱۳۹۱
 

طراحی رهنمود جدیدی برای مدیریت ریسك نقدینگی در نظام بانكی كشور
 

تهیه آمارهای پولی و مالی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول (۱۳۹۱)
 

ساماندهی نظام پرداخت‌های نقدی کشور (۱۳۹۱)
 

ارزیابی عملكرد سیاست‌های پولی در ایران (۱۳۹۱)
 

حقوق بانك مركزی (۱۳۹۱)
 

ساخت جعبه ابزار پیش‌بینی تورم در اقتصاد ایران (۱۳۹۱)
 

تاریخ شفاهی بانك مركزی ایران (جلد دوم، سوم و چهارم) (۱۳۹۱)
 

مدیریت منابع بانكداری بین‌المللی (۱۳۹۰)
 

ارزیابی كیفیت داده‌ها برای آمارهای حساب‌های مالی ایران (۱۳۹۰)
 

ارزیابی كیفیت شاخص‌ بهای كالاها و خدمات مصرفی ایران (CPI) (۱۳۹۰)
 

نقش، كاركرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن ابزار صكوك (۱۳۹۰)
 

نقش، كاركرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن ابزار صكوك (۱۳۹۰)


طرح‌نامه امكان سنجی اجرای بال ۲ (۱۳۹۰)
 

اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری خدمات تولید شده توسط خانوارهای كشور بر اساس استانداردهای حسابهای اقماری خانوار (مرحله اول ) (۱۳۹۰)
 

ارزیابی كیفیت داده‌ها برای آمارهای پولی ایران (۱۳۹۰)
 

ارزیابی و آثار قوانین و مقررات اقتصادی بر رشد اقتصادی (۱۳۸۹)
 

بانكداری و تأمین مالی اسلامی مفاهیم و استانداردها (۱۳۸۹)
 

تأثیر تسهیلات و سود بانكی بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی ایران (۱۳۸۹)
 
1234
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها