1393/08/07 چرخه‌های تجاری و اعتباری

تاريخ : هفتم آبان 1393 ساعت 11:55   کد : 171309
عنوان:چرخه‌های تجاری و اعتباری
نویسندگان: فرهاد نیلی، امینه محمودزاده
کلید واژه
مقاله سیاستی کد :MBRI-PP-93015
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.