آثار رسیده به دبیرخانه هفته پژوهش
پس از اعلام «فراخوان انتخاب مقالات و کتاب‌های برتر تألیف‌شده در حوزه پول و بانک» تعداد ....
تاريخ : سيزدهم آذر 1393 ساعت 10:51   کد : 181437
پس از اعلام «فراخوان انتخاب مقالات و کتاب‌های برتر تألیف‌شده در حوزه  پول و بانک» تعداد 177عنوان مقاله و  48 عنوان کتاب دریافت شد و در فرایند داوری قرار گرفت. همچنین تعداد 16 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری، آثار برتر، پژوهشگران و مدیران پژوهشی منتخب خود را به دبیرخانه هفته پژوهش اعلام کردندکه هیأت داوران در حال بررسی و ارزیابی مدارک رسیده به دبیرخانه می‌باشد.