۱۳۹۵/۰۳/۲۹ موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی
 
تاريخ : بيستم و نهم خرداد 1395 ساعت 09:47   کد : 262419
 عنوان:موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی

نویسندگان:فرشته ملاکریمی، وهاب قلیچ
کلید واژه: ربا، نظام بانکی، عقود بانکی، سود بانکی، صوری سازی
مقاله سیاستی: MBRI-PP-95004

دریافت فایل

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.