۱۳۹۶/۱۰/۱۹ تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی
تاريخ : نوزدهم دی 1396 ساعت 13:00   کد : 293417
عنوان: تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی 
نویسندگان: دکتر احمد بدری، دکتر حمید زمان زاده
مقاله کاری: MBRI-WP-96010
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.