۱۳۹۶/۱۲/۶ نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین‌الملل

تاريخ : ششم اسفند 1396 ساعت 10:35   کد : 293566
 عنوان: نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین‌الملل
نویسنده: زهرا خوشنود   
یادداشت سیاستی: MBRI-PN-96013
 
دریافت فایل
دیدگاه و
 نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.