97/08/26 بایسته‌های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی

تاريخ : بيستم و ششم آبان 1397 ساعت 14:03   کد : 293920
عنوان: بایسته های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی
نویسنده: رسول خوانساری
مقاله سیاستی: MBRI-PP-97010
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.