طراحی واژه نامه و ارائه راهکار گزارشگری مالی موسسات اعتباری بر اساس استاندارد IFRS با استفاده از XBRL
تاريخ : نوزدهم مرداد 1398 ساعت 09:59   کد : 304442