۱۳۹۸/۶/۱۷ اعتبار مصرف کننده با استفاده از کارت اعتباری؛ مکانیسم‌های عملیاتی،قوانین و مقررات
تاريخ : هفدهم شهريور 1398 ساعت 14:04   کد : 304477
 عنوان: اعتبار مصرف کننده با استفاده از کارت اعتباری؛ مکانیسم‌های عملیاتی،قوانین و مقررات
مجری طرح: پژوهشکده پولی و بانکی