۹۸/۷/۱۴ نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد

تاريخ : چهاردهم مهر 1398 ساعت 15:08   کد : 304505
عنوان:  نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش پژوهشی: MBRI-RR-98003
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.