رئیس پژوهشکده پولی و بانکی منصوب شد
دکتر شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی شد
تاريخ : دوم ارديبهشت 1399 ساعت 22:22   کد : 344734

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی طی حکمی، دکتر شاپور محمدی رئیس سابق سازمان بورس را به سمت رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منصوب کرد.