۱۳۹۹/۳/۱۲ سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹در ا یران و جهان
 
تاريخ : دوازدهم خرداد 1399 ساعت 11:17   کد : 344759
 عنوان:سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹در ا یران و جهان
نویسندگان:دکتر سجاد ابراهیمی، دکتر حسین میثمی، دکتر مریم همتی
گزارش سیاستی: MBRI-PR-9904
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.