۱۳۹۹/۴/۱۷ بررسی شاخص‌های توسعه مالی اسلامی در ایران و جهان، سال ۲۰۱۹
 
تاريخ : هفدهم تير 1399 ساعت 09:20   کد : 344777
عنوان: بررسی شاخص‌های توسعه مالی اسلامی در ایران و جهان، سال ۲۰۱۹
نویسنده: لیلا محرابی
گزارش ترجمه ای: MBRI-TR-9906

دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.