ميزگرد تخصصی كلينيك بانكی

تاريخ : بيستم و هفتم شهريور 1391 ساعت 13:25   کد : 50249

·        دومين ميزگرد تخصصي كلينيك بانكي با حضور آقايان دكتر ولي‌اله سيف، هوشنگ خستويي، اميرحسين امين‌آزاد، دكتر امير پوريانسب، دكتر علي حسن‌زاده و محمدرضا حاجيان روز دوشنبه 9/5/1391 برگزار شد. در اين جلسه اعضا ضمن بررسي موضوع سلامت بانكي به بحث و تبادل نظر درباره موارد زير پرداختند:

1ـ علائم يك بانك سالم چيست؟

2ـ علائم حياتي بانك‌ها كه در معاينات كلينيكي لازم است به آنها پرداخته شود، كدام‌اند؟

3ـ ارتكاب به چه اقداماتي سلامت بانكي را تهديد مي‌كند؟

4ـ محيط مناسب براي فعاليت يك بانك سالم چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟

5ـ راهكارهاي مراقبت از سلامت بانك‌ها كدام‌اند؟