منوی بانکداری اسلامی
برچسب : ایتالیا
گزارش:
ایتالیا با ابراز تمایل به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی بنگاه‌های کوچک و متوسط، خواستار بهره‌گیری از تجارب بانک توسعه اسلامی در این زمینه شد.
گزارش:
این سازمان در حال مذاکره با بانک‌های بین‌المللی با پنجره‌های عملکرد اسلامی است تا چگونگی انجام معاملات با ممنوعیت پرداخت بهره در اسلام توسط آنان مورد بررسی قرار گیرد.
Page: 1 of 1