منوی بانکداری اسلامی
برچسب : تسخیری
آیت‌الله تسخیری تبیین کرد؛
مرحوم شهید صدر در رابطه با مرجعیت، «مرجعیت رشید» را مطرح کرد؛ مرجعیتی که به مسائل سیاسی و اجتماعی روز اشراف داشت و می‌توانست به مشکلات مردم پاسخ مقتضی بدهد.
آیت‌الله تسخیری:
آیت الله تسخیری با بیان اینکه قبل از تدوین کتاب بانکداری بدون ربای شهید صدر، بانک اسلامی در دنیا وجود نداشت، افزود: هم‌اکنون بانک‌های متعددی در جهان وجود دارد که در چارچوب بانکداری بدون ربا فعالیت می‌کنند.
آیت‌الله تسخیری:
امیدوارم هیچ روزی به سمت تکافل نرویم؛ فقهای شیعه معتقدند عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است و مانعی برای ورود غرر بر عقود تعاونی وجود ندارد.
آیت‌الله تسخیری:
فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کمیته‌های فقهی یک رکن بانک مرکزی است واقعاً یک مشکل بزرگی را حل کرد.
در دیدار با مراجع عظام تقلید:
مسئـولان ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار در سفری دو روزه به قم، با مراجع عظام تقلید دیدار کردند.
Page: 1 of 1