منوی بانکداری اسلامی
برچسب : سودان
لیلا محرابی (کارشناس پژوهشی)

گزارش:
ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی سودان در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۱میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۶ درصدی را تجربه نموده است.
یادداشت:
اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی، دو مورد از مهمترین ابزارهای اسلامی سیاست‌گذاری پولی در سودان محسوب می‌شوند.
آشنایی با بانکداری اسلامی در جهان:
در این بخش با اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در سه کشور جهان آشنا شوید.
Page: 1 of 1