• اعضای حقوقی
 • اعضای حقیقی
 • اعضای سابق
 • معرفی
 • جلسات
اعضای حقوقی
...
دكتر منصور غلامی
وزیر علوم،تحقیقات و فناوری

دوره عضویت: از ۱۳۹۶/۸/۷

...
دكتر محمد باقر نوبخت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دوره عضویت: از ۱۳۹۲/۵/۲۶

...
دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی

دوره عضویت: از ۱۳۹۷/۵/۱

اعضای حقیقی
...
دکتر ابوالفضل نجار زاده
معاون اداری و مالی بانک مرکزی

دوره عضویت: از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

...
دکتر شاپور محمدی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی

دوره عضویت: از ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

...
دكتر اکبر کمیجانی
قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره عضویت: از ۱۳۷۷/۳/۱

...
دکتر سید منصور خلیلی عراقی
استاد دانشگاه تهران

دوره عضویت: از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

...
دكتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشگاه تهران

دوره عضویت: از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

اعضای سابق
...
دكتر محمد هاشم بت شکن
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در اموربانکی و پولی

دوره عضویت: از ۱۳۹۳/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

...
دكتر احمد عزیزی
مشاور رئیس کل بانک مرکزی

دوره عضویت: از ۱۳۹۳/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

...
دكتر نوروز کهزادی
معاون مالی و اداری قوه قضائیه

دوره عضویت: از ۱۳۹۰/۹/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

...
دکتر علی دیواندری
مدیر عامل بانک ملت

دوره عضویت: از ۱۳۸۵/۵/۱۱ تا ۱۳۹۴/۵/۱۰

...
دکتر فرهاد نیلی
مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران

دوره عضویت: از ۱۳۸۸/۴/۱ تا ۱۳۹۴/۵/۱۰

...
دكتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دوره عضویت: از ۱۳۹۳/۹/۵ تا ۱۳۹۶/۸/۷

...
ددکتر محمود بهمنی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره عضویت: از ۱۳۸۸/۵/۳۰ تا ۱۳۹۲/۵/۳۰

...
دکتر رامین پاشایی‌فام
مدیر عامل بانک سپه

دوره عضویت: از ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ تا ۱۳۹۳/۵/۵

...
دکتر عادل پیغامی
عضو حقیقی ‌هیأت امنای پژوهشکده پولی و بانکی

دوره عضویت: از ۱۳۹۰/۲/۲۴ تا ۱۳۹۳/۵/۵

جلسات
جلسه شماره ۱۳
۱۳۹۲/۴/۱۷
جلسه شماره ۱۴
۱۳۹۴/۴/۱۰
جلسه شماره ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۷
جلسه شماره ۱۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
جلسه شماره ۱۷
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
جلسه شماره ۱۸
۱۳۹۸/۱۲/۳
جلسه شماره ۷
‍۱۳۸۵/۱۰/۶
جلسه شماره ۸
۱۳۸۶/۵/۲۴
جلسه شماره ۹
۱۳۸۷/۵/۲۰
جلسه شماره ۱۰
۱۳۸۸/۵/۱۰
جلسه شماره ۱۱
۱۳۸۹/۹/۱۵
جلسه شماره ۱۲
‍۱۳۹۰/۹/۲۳
جلسه شماره ۶
۱۳۸۳/۹/۲۹
معرفی

هیأت امنا بالاترین رکن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری پژوهشکده است که ترکیب، وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و اساسنامه پژوهشکده (اصلاحیه مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴) به‌شرح زیر تعیین شده است.

ترکیب هیأت امنا
 • ۱. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رئیس هیأت امنا)
 • ۲. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 • ۳. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نماینده وی
 • ۴. سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی- فرهنگی، محلی اجتماعی و یا کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشکده داشته باشند
 • ۵. رئیس پژوهشکده (دبیر هیأت امنا)

تبصره۱: حداقل دو تن از شخصیت‌های مذکور در بند (۴) باید از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باشند.
تبصره۲: اعضای مذکور در بند (۴) به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند و در یک زمان حداکثر می‌توانند عضو دو هیأت امنا باشند. پیشنهاد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی‌که اعضای جدید منصوب نشده‌اند همچنان به وظایف قانونی خود ادامه می‌دهند.

وظایف و اختیارات هیأت امنا
 • تدوین و تصویب آئین‌نامه‌ی داخلی هیأت امنا
 • تصویب سازمان و تشکیلات پژوهشکده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
 • بررسی و تصویب بودجه‌ پژوهشکده، که از طرف رئیس پژوهشکده پیشنهاد می‌شود
 • تصویب بودجه‌ تفصیلی پژوهشکده
 • تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالیانه پژوهشکده
 • تصویب نحوه‌ وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
 • تصویب دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده (با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه)
 • پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی پژوهشکده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأیید
 • تعیین نحو‌ه اداره واحد‌های تولیدی، خدماتی، کارگاهی و ... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • تعیین میزان حق‌التحقیق،‌ حق‌التدریس،‌ حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
 • بررسی گزارش عملکرد سالیانه پژوهشکده که از طرف رئیس پژوهشکده ارائه می‌شود و اظهارنظر نسبت به آن