• اعضای حقوقی
 • اعضای حقیقی
 • اعضای سابق (حقیقی)
 • معرفی
 • جلسات
اعضای حقوقی
...
دكتر محمدعلی زلفی‌گل
وزیر علوم،تحقیقات و فناوری

دوره عضویت: از ۱۴۰۰/۶/۴

...
دكتر داود منظور
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

دوره عضویت: از ۱۴۰۲/۱/۲۷

...
دکتر محمدرضا فرزین
رئیس کل بانک مرکزی

دوره عضویت: از ۱۴۰1/10/8

اعضای حقیقی
...
دکتر فرشاد محمدپور
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی

...
دکتر شاپور محمدی
استاد دانشگاه تهران و عضو هیات امنا پژوهشکده پولی و بانکی
...
دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
قائم‌مقام بانک مرکزی و سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی
...
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد دانشگاه تهران

اعضای سابق
دكتر اکبر کمیجانی

دوره عضویت: از ۱۳۷۷/۳/۱ تا ۱۴۰۰/۹/۲۷

دکتر تیمور رحمانی

دوره عضویت: از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تا ۱۴۰1

دكتر سيد مسعود ميركاظمی

دوره عضویت: از ۱۴۰۱/۵/۲۰ تا ۱۴۰۲

دكتر محمد هاشم بت شکن

دوره عضویت: از ۱۳۹۳/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

دکتر ابوالفضل نجار زاده

دوره عضویت: از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

دکتر سید منصور خلیلی عراقی

دوره عضویت: از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

دكتر نوروز کهزادی

دوره عضویت: از ۱۳۹۰/۹/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

دكتر احمد عزیزی

دوره عضویت: از ۱۳۹۳/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

دکتر علی دیواندری

دوره عضویت: از ۱۳۸۵/۵/۱۱ تا ۱۳۹۴/۵/۱۰

دکتر محمود بهمنی

دوره عضویت: از ۱۳۸۸/۵/۳۰ تا ۱۳۹۲/۵/۳۰

دکتر فرهاد نیلی

دوره عضویت: از ۱۳۸۸/۴/۱ تا ۱۳۹۴/۵/۱۰

دكتر محمد فرهادی

دوره عضویت: از ۱۳۹۳/۹/۵ تا ۱۳۹۶/۸/۷

دکتر ولی‌الله سیف

دوره عضویت: از ۱۳۸۸/۱/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱

دکتر رامین پاشایی‌فام

دوره عضویت: از ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ تا ۱۳۹۳/۵/۵

دکتر عادل پیغامی

دوره عضویت: از ۱۳۹۰/۲/۲۴ تا ۱۳۹۳/۵/۵

دکتر عبدالحمید انصاری

دوره عضویت: از ۱۳۸۵/۵/۱۱

دکتر علیرضا شیرانی

دوره عضویت: از ۱۳۸۳/۱/۱۵

دکتر جلال رسول‌اف

دوره عضویت: از ۱۳۸۳/۱/۱۵ تا ۸۷/۱۱/۲۳

دکتر محمد طبیبیان

دوره عضویت: از ۱۳۸۳/۱/۱۵

جلسات
جلسه شماره ۱۸
۱۳۹۸/۱۲/۳
جلسه شماره ۱۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۵
جلسه شماره ۲۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۰
جلسه شماره ۲۱
۱۴۰۱/۰۵/۰۶
جلسه شماره ۱۲
‍۱۳۹۰/۹/۲۳
جلسه شماره ۱۳
۱۳۹۲/۴/۱۷
جلسه شماره ۱۴
۱۳۹۴/۴/۱۰
جلسه شماره ۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۷
جلسه شماره ۱۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
جلسه شماره ۱۷
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
جلسه شماره ۶
۱۳۸۳/۹/۲۹
جلسه شماره ۷
‍۱۳۸۵/۱۰/۶
جلسه شماره ۸
۱۳۸۶/۵/۲۴
جلسه شماره ۹
۱۳۸۷/۵/۲۰
جلسه شماره ۱۰
۱۳۸۸/۵/۱۰
جلسه شماره ۱۱
۱۳۸۹/۹/۱۵
معرفی

هیأت امنا بالاترین رکن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری پژوهشکده است که ترکیب، وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و اساسنامه پژوهشکده (اصلاحیه مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴) به‌شرح زیر تعیین شده است.

ترکیب هیأت امنا
 • ۱. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رئیس هیأت امنا)
 • ۲. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 • ۳. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نماینده وی
 • ۴. سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی- فرهنگی، محلی اجتماعی و یا کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشکده داشته باشند
 • ۵. رئیس پژوهشکده (دبیر هیأت امنا)

تبصره۱: حداقل دو تن از شخصیت‌های مذکور در بند (۴) باید از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باشند.
تبصره۲: اعضای مذکور در بند (۴) به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند و در یک زمان حداکثر می‌توانند عضو دو هیأت امنا باشند. پیشنهاد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی‌که اعضای جدید منصوب نشده‌اند همچنان به وظایف قانونی خود ادامه می‌دهند.

وظایف و اختیارات هیأت امنا
 • تدوین و تصویب آئین‌نامه‌ی داخلی هیأت امنا
 • تصویب سازمان و تشکیلات پژوهشکده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
 • بررسی و تصویب بودجه‌ پژوهشکده، که از طرف رئیس پژوهشکده پیشنهاد می‌شود
 • تصویب بودجه‌ تفصیلی پژوهشکده
 • تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالیانه پژوهشکده
 • تصویب نحوه‌ وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
 • تصویب دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده (با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه)
 • پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی پژوهشکده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأیید
 • تعیین نحو‌ه اداره واحد‌های تولیدی، خدماتی، کارگاهی و ... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • تعیین میزان حق‌التحقیق،‌ حق‌التدریس،‌ حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
 • بررسی گزارش عملکرد سالیانه پژوهشکده که از طرف رئیس پژوهشکده ارائه می‌شود و اظهارنظر نسبت به آن