1390/05/21 جنبه‌هاي اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئلا

کد خبر: 150945 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 11:2
1390/05/21 جنبه‌هاي اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئلا

عنوان:جنبه‌هاي اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئلا
نویسنده:ابوالفضل اكرمي، پيمان قرباني
کد گزارش:MBRI-90-05
دریافت فایل